Notulen toegevoegd

De notulen van de bestuursvergadering van mei, juli en augustus zijn geplaatst
op Informatie > Vergaderingen > Notulen >>

Deze pagina’s zijn beveiligd met een wachtwoord.
Je kunt dit wachtwoord verkrijgen via het bestuur en/of het prikbord.