Algemene ledenvergadering en info

De ALV Notulen 22 maart 2021, Agenda BV 19 april en het financieel jaarverslag 2020 toegevoegd.op Informatie > Vergaderingen > Notulen >>

Deze pagina’s zijn beveiligd met een wachtwoord.
Je kunt dit wachtwoord verkrijgen via het bestuur en/of het prikbord.

<< Financieel jaarverslag 2020 >>

Agenda BV Goeman ma 19 april 2021
19.00u, Locatie: Online: url zie pdf

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen/Ingekomen post
4. Notulen 26 februari
5. Nieuw bestuur/toekomst vereniging!?
6. Schoonmaak
7. Extra wasmachines kleine plein
8. Prijsbepaling wasmuntjes
9. Voorraad wasmuntjes
10. Goeman activiteit: stekjesmarkt 30 mei?
11. Beglazing trappenhuis mat/transparant
12. Lefier overleg -Kosten papiercontainer naar Lefier, Berghokkenregeling – naambordjes –
renovatie – zwerfvuilregeling vergoeding- woningtoewijzingbeleid verandert? Alleen
studenten?- info-app aanvulling? Declaratie bestuurskosten 2020
13. W.v.t.t.k.
14. Rondvraag
15. Sluiting